อัตราค่าเช่า/การชำระเงิน/โอนเงิน

เริ่มต้นเพียง 1,000 บาท

ให้เช่าพร้อมคนขับ

บริการรับส่ง บขส. รถไฟ สนามบิน

อัตราค่าเช่า ติดต่อได้ที่

081-6720750

ชำระเงินมัดจำโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขา สันป่าตอง

บัญชี ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี นายนิรันดร์ ทรายศิริ

หมายเลขบัญชี 121-232-9831

เงื่อนไขการให้บริการ

(1). ห้ามเสพสิ่งเสพติดภายในรถโดยเด็ดขาด
(2). ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมายเข้ามาในรถโดยเด็ดขาด หากทางเราสงสัย หรือ ตรวจพบ สิ่งผิดกฏหมาย ทางเราจำเป็นต้องร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจค้น
(3). เราเน้นความปลอดภัยขอผู้โดยสารเป็นสำคัญ ทางเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการ ระงับ การเดินทาง หรือเส้นทาง ในช่วงเวลา ที่ทางเราได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเกิด อันตราย ต่อผู้โดยสาร
(4). เราขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำหากแจ้งยกเลิกการเดินก่อนเดินทางจริง น้อยกว่า 7 วัน

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com