แนะนำที่พักแม่ฮ่องสอน ปาย

แม่ฮ่องสอน
“หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า
ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง”

เทศกาลและงานประเพณี

- งานเทศกาลชิมชาบ้านรักไท (จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์

- บริเวณหมู่บ้านรักไท หมู่ 6  ต.หมอกจำแป๋ อ.เมือง)
งานเมืองสามหมอก (จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์)

- งานประเพณีปอยส่างลอง หรืองานบวชลูกแก้ว (จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันแรม 8 ค่ำ เดือน 11
หรือในราวเดือนตุลาคม ที่วัดต่าง ๆ)

- งานเทศกาลดอกบัวตอง (จัดเป็นประจำทุกปี ประมาณเดือนพฤศจิกายน จัดที่บริเวณ อ.ขุนยวม)

- ประเพณีสิบสองมนล่องผ่องไต (จัดขึ้นเป็นประจำในวันเพ็ญ เดือนสอบสอง)

 

http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc01.gif= โรงแรม   http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif = รีสอร์ท   http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif = เกสท์เฮ้าท์

ที่พักในเขตอำเภอเมือง
ชื่อ
จนห้อง
ราคา
ที่อยู่
โทรศัพท์
(053)
ประเภท

อิมพีเรียลธารา

104
1,500-2,884
149 ม.8 ปางหมู
684444
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc01.gif
184
1,974-2,820
114/5-7 ขุนลุมประพาส
611390,
612324-9
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc01.gif
69
800-4,500
112/2 ขุนลุมประพาส
612285,
611802-3
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc01.gif
38
800-1,600
90 ขุนลุมประพาส
613132-9
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc01.gif
77
300-950
51 ถ.ขุนลุมประพาส
611757,
611790
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc01.gif
8
300-700
19 ซ.2 ถ.ขุนลุมประพาส
612023
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc01.gif
สวัสดีเพลส
44
200-600
29 ม.8 ต.ปางหมู
620255
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc01.gif
เมธี
38
150-450
55 ถ.ขุนลุมประพาส
612141
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc01.gif
สยาม
17
200-350
23 ถ.ขุนลุมประพาส
612148,
611148
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc01.gif
8
1,200-1,600
41/4 ถ.นิเวศพิศาล
614100,
08-15626552
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc01.gif
30
1,500-2,500
64 ม.10 ต.ผาบ่อง
686110-1
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
แม่ฮ่องสอนรีสอร์ท
20
700-1,200
24 ม.3 ต.ห้วยเดื่อ
613138-9
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
ห้วยน้ำรินรีสอร์ท
16
500-1,500
64/3 ถ.นิเวศพิศาล
612886-7
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
10
400-1,000
158 ม.3 บ.ทุ่งกองมู
613964
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
สักสวยกลางดอย
30
900
321 ม.1 ต.ปางหมู
611929
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
12
600-900
333/3 ม.1 ต.ปางหมู
061244-6
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
6
600-1,200
0/4 ต.ผาบ่อง
686065
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
อ่างเก็บน้ำนากระจง
4
1,000
85/5 ม.10 ต.ผาบ่อง
686044
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
22
500-1,200
14/1 ถ.ปางล้อนิคม
613007
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
แม่ฮ่องสอนฮิลล์
24
250-600
106/2 ถ.ขุนลุมประพาส
612475
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
โกลเด้นฮัท
32
400-1,800
253 ม.11 ถ.มรรคสันติ
611544,
612306
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
บ้านสวนกลางเมือง
8
300-500
105/2 ต.จองคำ
612477
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
ลิ้นฟ้าแคมป์ปิ้ง
7
300-600
134 ม.3 ต.ปางหมู
612811,
612296
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
ริมน้ำกลางดอยรีสอร์ท
33
400-900
108 ม.3 บ.ห้วยเดื่อ ต.ผาบ่อง
684142
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
25
300-1,000
18/4 ถ.นาหมากปิน ต.ปางหมู
613404,
613096
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
สามหมอกวิลล่า
13
350-750
28/1 ต.ท่าโป่งแดง
611478
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
อิงดอย
12
250-400
109/1 ถ.ขุนลุมประพาส
612074
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
ปางล้อวิลล่า
10
400-1,000
13/3 ช.4 ถ.ปางล้อนิคม
611572,
612190
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
เอื้องแซะรีสอร์ท
4
1,000-1,200
119,129 ม.3 ต.ปางหมู
620239
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
16
300-400
51 ถ.ขุนลุมประพาส
611757,
611790
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
แม่น้ำคอตเตจ
6
300-500
92 ม.3 ต.ปางหมู
611945
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
8
200-1,600
250 ม.11 ต.ปางหมู
620680
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
18
500-1,800
21/2 ม.11 ต.ปางหมู
611799
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
จองคำ เพลส
4
800-1,000
4/2 ถ.อุดมชาวนิเทศ ต.จองคำ
614294,
085-7226329
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
ธนโชติ รีสอร์ท
50
400 – 1,200
131/30 ถ.นาวาคชสาร ต.จองคำ
620213,
081-9924375
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
10
200-1,000
123 ม.6 ต.หมอกจำแป่
089-5572258
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
70
1,200-2,500
285 ม.1 ต. ปางหมู
061114,
061116
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
บ้านริมปาย รีสอร์ท
6
2,500-3,500
197 ต.ท่าโป่งแดง
612775
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
ริมธารเรสสิเด้นท์
11
900-1,600
19 ถ.ผังเมือง
613766
085-0368883
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
20
400-1,200
117 ม.3 ต. หมอกจำแป่
061114
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
12
500 – 1,800
158 ม.1 ต.หมอกจำแป่
061540,
061548
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
5
250-400
293/9 ม.11 ต.ปางหมู
614331
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
ที.เอ็น.เกสท์เฮาส์
10
500-500
107/18 ถ.ขุนลุมประพาส
620060
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
ปิยะเกสท์เฮาส์
14
600
1/1 ถ.ขุนลุมประพาส
611260
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
แม่ฮ่องสอนเกสท์เฮาส์
12
150-500
295 ม.11 ต.ปางหมู
612510
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
ร่มไทเฮาส์
22
150-1,500
22 ถ.ชำนาญสถิตย์
612437
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
เฟรนเฮาส์
10
100-350
21 ถ.ประดิษฐ์จองคำ
620119
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
หยกเกสท์เฮาส์
9
250-500
14 ถ.ศิริมงคล ต.จองคำ
611532
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
จองคำเกสท์เฮาส์
10
100-200
7 ถ.อุดมชาวนิเทศน์
611420
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
จอนห์นนี่ เฮาส์
8
100-300
5/2 ถ.อุดมชาวนิเทศน์
611667
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
จีนส์เฮาส์
10
80-100
6/1 ถ.ประชาอุทิศ
611662
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
นามะปินเฮาส์
9
200
24/1 ม.11 บ.นามะปิน
620314
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
น้องโบ๊ตเกสท์เฮาส์
9
380-400
107/1 ม.5 ต.ผาบ่อง
620560
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
นิรันดร์เกสท์เฮาส์
10
100-250
44/1 ถ.สิงหนาถบำรุง
611227
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
ปรินส์เฮาส์
10
100
38 ถ.อุดมชาวนิเทศน์
611136
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
โจเกสท์เฮาส์
7
100-250
3 ถ.ชำนาญสถิตย์
612417
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
ริมหนองเกสท์เฮาส์
6
150-200
4/1 ถ.ชำนาญสถิตย์
611052
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
ริเวอร์ลอร์ด
6
200
48/1 ถ.ชำนาญสถิตย์
081-9509702
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
วิจิตรพร
10
250-1,200
54 ถ.ปางล้อนิคม
612163,
620418
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
สบันงาเกส์ทเฮาส์
8
100
23 ถ.อุดมชาวนิเทศน์
612280,
612163
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
ศรีเวียงเกสท์เฮาส์
10
100-300
44 ถ.มรรคสันติ
612425
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
ปาล์มเฮาส์
14
300-400
22/1 ถ.ชำนาญสถิตย์ ต.จองคำ
614022
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
อำภาเฮ้าส์
4
100
3 ถ.ผดุงม่วยต่อ
620506
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
ชาญเกสท์เฮ้าส์
5
100
9 ซ.ขัวแดง ต.จองคำ
620432
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
ทานตะวันเกสท์เฮ้าส์
5
250-300
81 ถ.ขุนลุมประพาส
611364
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
29 บ้านห้วยโป่งการ โฮมสเตย์
5
500-1,000
55/1 ม.6 ต.ผาบ่อง
081-4727388
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
วิวพอย์ท ลอร์ท
4
200-300
60/5 ม.8 ต.ปางหมู
089-756224
084-170624
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
11
400-800
272 ม.3 ต.ปางหมู
089-5564225
089-8514845
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
บ้านริมน้ำ
14
300-500
13 ม.9 ต.หมอกจำแป่
081-0251538
087-0322946
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
เจริญสุข เฮ้าส์
4
400-600
100 ถ.สิงหนาถบำรุง
620448
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
เล็กเกสท์เฮ้าส์
6
400-600
196 ม.8 ต.ปางหมู
611864
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
ที่พักในเขตอำเภอปางมะผ้า
ชื่อ
จนห้อง
ราคา
ที่อยู่
โทรศัพท์
(053)
ประเภท
เคฟลอร์ด
13
100-500 15 ม.1 ต.ถ้ำลอด 617203 http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
เลม่อนฮิลล์
9
300 123 ถ.มส.-ปาย 617213,
617039
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
จังเกลเกสท์เฮาส์
6
250-350 200 ม.1 ต.สบป่อง 617099 http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
บ้านกาแฟรีสอร์ท
8
500-1,200 277 ม.1 ต.สบป่อง 617081 http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
สบป่องริเวอร์อินน์
5
500-1,200 356 ม.1 ต.สบป่อง 617107-8 http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc01.gif
นอร์ทเทิร์นฮิลล์
5
200-1,500 339 ม.1 ต.สบป่อง 617136 http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc02.gif
354 เฮาส์
3
200-350 354 ม.1 ต.สบป่อง 08-6192-0847 http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
ลีซูลอร์ด
8
100-200 86/2 ม.2 ต.สบป่อง 08-9953-4243 http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
สวนเอเดน
9
380-1,500 295 ม.1 ต.สบป่อง 617054 http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
บ้านริมลาง
7
450-2,800 40 ม.1 ต.สบป่อง 617091,
08-5334-2373
http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
ฮิลล์ไซด์ คอทเตจ
10
400-900 210 ม.1 ต.สบป่อง 617101 http://www.travelmaehongson.org/gp/icon_acc03.gif
ที่พักในเขตอำเภอปาย
ชื่อ
จนห้อง
ราคา
ที่อยู่
โทรศัพท์
(053)
ประเภท
โรงแรมวิวปาย
30
300-500
143 ม.8 ต.เวียงใต้
699174
บลูลากูน
10
600-900
227 ม.4 ต.เวียงใต้
699998
กู๊ดมอร์นิ่ง ปาย
11
400-1,200
250 ม.1 ต.เวียงใต้
081-3165609
086-7006868
เบลล์วิลล่า
20
2,707-3,600
113 ม.6 ต.เวียงใต้
698226-7
บ้านกระทิงรีสอร์ท
20
1,700-3,500
119 ม.2 ต.เวียงเหนือ
698255-6
ปายพญา รีสอร์ท
14
1,000-3,500
125 ม.1 ต.ทุ่งยาว
089-3668060
ปายริเวอร์คอนเนอร์
14
1,200-4,500
94 ม.3 ต.เวียงใต้
699049
ปายฮอทสปริง สปารีสอร์ท
50
600-2,000
84 ม.2 ต.แม่ฮี้
065748-9
ปายวิมานรีสอร์ท
12
2,500-3,500
73 ม.3 ต.เวียงใต้
699403
ปาย คำฮายด์อะเวย์ รีสอร์ท
30
3,300-8,500
327 ม.5 ต.เวียงใต้
699993
086-4414000
ปาย ธารา รีสอร์ท
24
1,200-2,000
173 ม.5 ต.แม่ฮี้
086-3112121
085-2544544
เดอะควอเตอร์
36
3,500-5,800
2245 ม.1 ต.เวียงใต้
699423,
699947
ชีวาดอยรีสอร์ท
23
900-3,300
121 ถ.ห้วยปู ต.เวียงใต้
08-14095225
เมืองปายรีสอร์ท
20
1,000-1,500
94 ม.4 ต.แม่นาเติง
270906
ริมปายคอทเทจ
37
500-3,000
99 ม.3 ถ.ชัยสงคราม
699133
สปาเอ็กโซติก
8
750-950
86 ม.2 ต.แม่ฮี้
065721-2
ณ ปาย
12
900-2,100
105 ม.4 ต.แม่นาเติง
08-7015-3525
วังช้างเผือกปายรีสอร์ท
16
800-2,500
123 ม.3 ต.เวียงใต้
699796
ปายฮิลล์ไซด์
18
1,000-5,000
147 ม.2 ต.แม่ฮี้
065181,
065184
บ้านต้นไม้
16
800-8,000
90 ม.2 ต.แม่ฮี้
693271
081-9113640
บ้านน้ำปายรีทรีส
6
1,500-3,000
47 ม.3 ต.เวียงเหนือ
08-1830-1161
บุหลันบุรี
6
3,300-7,000
55 ม.1 ต.เวียงเหนือ
698302-3
สวนดอยรีสอร์ท
6
100-300
81 ม.1 ต.แม่ฮี้
699031
เดลดอยรีสอร์ท
7
100-300
66/1ม.3 ต.แม่ฮี้
08-9851-9581
ปายริเวอร์เมาท์เท่น
รีสอร์ทแอนด์สปา
15
1,500-2,000
15 ม.10 ต.ทุ่งยาว
065717-8,
089-5574155
ปายไฮแลนด์
15
400-1,200
67 ม.1 ต.แม่ฮี้
699316
บ้านไม้คนเมือง
12
1,500-2,000
117 ม.1 ต.เวียงใต้
699499
ปายหวาน รีสอร์ท
14
1,500-3,500
378 ม.8 ต.เวียงใต้
698114
ปาย เฮิร์บ รีสอร์ท
18
1,500-3,500
323 ม.5 ต.เวียงใต้
6980080,
08-5708-8859
ยกมณี รีสอร์ท
8
800-1,500
84 ม.4 ต.แม่นาเติง
065134
089-8514953
โยมา
33
2,100-3,500
56 ม.6 ต.เวียงใต้
064348-9
เลอมองด์ รีสอร์ท
7
600-1,500
275 ม.5 ต.เวียงใต้
087-5167778
ลิลู
12
1,200-3,500
13 ม.4 ถ.รังสิยานนท์ ต.เวียงใต้
064351-2
เลิฟปายโฮม
4
950-1,200
62 ม.1 ต.เวียงเหนือ
08-9138-8961
มาริปาย รีสอร์ท
16
1,800-3,500
97 ม.11 ต.ทุ่งยาว
085-0682757
086-4302385
ปายลานนา
10
250-900
169 ม.1 ต.แม่ฮี้
08-9635-7556,
08-9691-3367
ปายบุรี
5
250-850
149 ม.1 ต.แม่ฮี้
08-1801-6384
บ้านจำปาดี
6
1,000-3,200
321/2 ม.8 ต.เวียงใต้
699379
085-6276093
บ้านมินตรา รีสอร์ท
35
1,200-4,000
358 ม.8 ต.เวียงใต้
081-1611166
บ้านเนินเขาวิวปาย
10
700-1,500
83 ม.1 ต.แม่ฮี้
08-9090-0617,
08-6732-2178
พริบตา รีสอร์ท
8
700-3,800
99 ม.3 ต.แม่ฮี้
065750
ภูรวิดา รีสอร์ท
7
1,200-2,000
65 ม.3 ต.เวียงเหนือ
089-6357556
ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
40
6,000-10,000
93 ม.1 ต.แม่ฮี้
65111-2
ปายบ้านไทย รีสอร์ท
แอนสปา
30
1,500-3,000
206 ม.1 ต.แม่ฮี้
699970-2
เวียงปายเนเจอร์รัล รีสอร์ท
20
500-1,000
92/29 ม.5 ต.เวียงใต้
699149
วิมานคีรี รีสอร์ท
14
900-2,500
128 ม.2 ต.เวียงเหนือ
081-334-2597,
02-718-6229
บุระลำปาย
12
1,600-2,200
91 ม.10 ต.ทุ่งยาว
065725
ปายปณาลี รีสอร์ท
15
1,500-3,500
176 ม.5 ต.แม่ฮี้
086-3181716
081-9601750
ปายกลางนา รีสอร์ท
7
800-18,000
93 ม.1 ต.แม่ฮี้
083-304-3300
บ้านชาวเขา ฮิลล์ไซด์
3
2,000-3,000
60 ม.5 ต.ทุ่งยาว
083-3227077
บ้านสวนริมปาย
13
1,000-2,300
108 ม.3 ต.เวียงใต้
699677
อินเดียนน่า คอทเทจ
11
900-1,200
221 ม.1 ต.แม่ฮี้
081-9523340
081-8845025
อาควา รีสอร์ท
10
500-1,200
27/1 ม.1 ต.แม่ฮี้
086-2722016
ฮัทอิงปายรีสอร์ท
30
1,200-2,000
29/2 ม.2 ต.แม่นาเติง
065151
เดอะคันทรีไซด์
10
600-900
90/2 ม.1 ต.แม่ฮี้
08-7172-6632
บ้านปายวิลเลจ
27
500-1,500
88 ต.เวียงใต้
698152
บ้านปายเมาเท่นท์
25
200-500
205 ม.1 ต.แม่ฮี้
698152
บ้านปายริเวอร์ไซด์
60
200-700
190 ม.3 ต.แม่ฮี้
698152
เชสุวรรณ
4
250
13 ม.4 ถ.รังสิยานนท์
699274
โกลเด้นท์ฮัท
14
100-200
107 ม.3 ต.เวียงใต้
699949
นัญญาเกสเฮ้าส์
12
150-300
84 ม.1 ถ.รังสิยานนท์
699051
แม่เย็นเฮ้าส์
10
100-200
85 ม.1 ต.แม่ฮี้
699321
ดวงเกสเฮ้าส์
20
100-400
12 ม.3 ถ.รังสิยานนท์
699101
พิชัยเฮ้าส์
8
150-250
30 ม.4 ต.เวียงใต้
699388
ปายวัลเล่ย์
6
400
63 ม.5 ต.แม่นาเติง
699898
บ้านตะวัน
17
200-600
117 ม.9 ต.เวียงใต้
698116-7
ปายคาบานา

13

400-1,200

14 ม.5 ถ.ปาย-แม่ฮ่องสอน

699190

สิบสองปันนา

7

500-700

60 ม.5 ต.เวียงเหนือ

698259,
08-1735-1786

กาสะลอง

12

100-300

71 ม.11 ต.ทุ่งยาว

089-9991235

เคนเตอร์เฮ้าส์

6

100-300

54/1 ม.3 ต.เวียงใต้

699362

บ้านแสงเฮือน

6

150-200

35/3 ม.3 ต.เวียงใต้

699859

ฉัตรดนัยเฮ้าส์

7

100-300

67/2 ม.1 ต.เวียงใต้

699316

ชานเกสเฮ้าส์

10

100-300

86 ม.8 ต.เวียงใต้

699162

ชาญลอร์ด

12

100-300

51 ม.1 ต.แม่ฮี้

699162

ชาลีเฮ้าส์

20

70-200

9 ม.3 ต.เวียงใต้

699039

ณัฐวลีสายหมอก

5

100-300

31 ม.2 ต.แม่นาเติง

08-1951-7740

เดอปาย

12

500-900

105 ม.5 ต.แม่นาเติง

087-0153525

เดอะเมาท์เท่นวิว

10

150-400

119 ม.8 ต.เวียงใต้

698274

เดอะซันฮัท

10

120-350

28/1 ม.1 ต.แม่ฮี้

699730

เยลโลซัน บังกาโล

9

800-1,500

64 ม.3 ต.เวียงใต้

08-6596-6552

บลูเฮาส์

10

150-250

36 ม.3 ถ.ชัยสงคราม

699401

บ้านตายาย

5

300

115 ม.3 ต.เวียงใต้

699579

บ้านนีน่าเกส์ทเฮ้าส์

4

300-500

100 ม.1 ต.แม่ฮี้

081-2896408

บ้านพ่อกำนัน

12

100-300

52 ม.3 ต.เวียงใต้

699382

บ้านวิศรุต

9

300-500

83 ม.1 ต.แม่ฮี้

699400

บ้านพักอุบุค

5

600-700

63 ม.3 ต.เวียงเหนือ

081-0211362

เบลล์การ์เด้นท์

12

300-500

44/1 ม.8 ต.เวียงใต้

699762

บ้านน้ำฮู บังกะโล

4

300-500

24 ม.1 ต.แม่ฮี้

081-2896408

บานาน่า เฮาส์

7

150-200

212/2 ต.เวียงใต้

699149,
089-6357793

บิ๊กเกสท์เฮาส์

9

100-150

70 ม.1 ต.เวียงใต้

699938

ปวีณ์เฮาส์

9

200-250

95/1 ม.3 ต.เวียงใต้

699368

ปายเกสท์เฮาส์

6

120-150

75 ม.3 ต.เวียงใต้

699411

ปายมิเชล

6

200-350

60 ม.10 ต.ทุ่งยาว

08-6118-6999

ปายอินเดอะสกาย

12

150-450

114 ม.3 ต.เวียงใต้

698145,
699090

ปาล์มเฮาส์

5

100-200

3/1-5 ม.4 ต.เวียงใต้

699074

พี เอส ริเวอร์ไซด์

13

80

115 ม.4 ต.เวียงใต้

698095

พีพีออคิด

5

250

208/3 ม.8 ต.เวียงใต้

699159

ฟรุตการ์เด้นท์เกสท์เฮาส์

8

120-300

30 ม.5 ต.เวียงใต้

699093

ฟาเมอร์โฮม

5

150-500

76 ม.1 ต.แม่ฮี้

08-9953-3617

แฟมิลี่เฮาส์

14

100-300

96 ม.3 บ.ป่าขาม ต.เวียงใต้

08-9700-2362,
08-9429-6685

มิสเตอร์จันทร์

12

150-300

68/6 ม.3 ต.เวียงใต้

699554

มิสตี้วิว เกสท์เฮ้าส์

15

200-300

179 ม.1 ต.แม่ฮี้

089-0701031
085-8662663

ม่วงกอนการ์เด้นท์

2

250

53/1 ม.2 ต.เวียงใต้

698145

เมาท์เท่นบลูเกสท์เฮาส์

10

100-300

174 ม.1 ต.เวียงใต้

699125

ริเวอร์ปาร์ค

16

100-300

ต.เวียงใต้

08-9559-6267

ริเวอร์วิวเกสท์เฮาส์

12

100-300

84 ต.เวียงใต้

08-9070-7031

ริเวอรไซด์

15

300-1,800

63 ม.3 ต.เวียงใต้

699915

ริเวอร์เฮ้าส์

4

400-700

63 ม.3 ต.เวียงใต้

699915

ยอนนิ่ง ฟิลด์

9

130-180

99 ม.1 ต.แม่ฮี้

08-1626-5857

เรนโบว์ เฮาส์

9

150-200

101 ม.1 ต.แม่ฮี้

08-1289-8409

เรือนแฝด

8

100-300

132 ม.1 ต.เวียงใต้

699366

วิลล่า เดอ ปาย

13

80-200

87/1 ม.3 ต.เวียงใต้

699109

สวนหม่อน

7

150-250

109 ม.6 ต.เวียงใต้

053-698275

อาโบดายา

5

250-400

16/1 ม.3 ต.เวียงใต้

699041

เอเดนเกสท์เฮาส์

5

100-300

51 ม.1 ต.แม่ฮี้

699112

เอเวอร์กรีน

6

200

220 ม.4 ถ.วันเฉลิม18 ต.เวียงใต้

699882

ปายบุรี

10

250-850

149 ม.1 ต.แม่ฮี้

08-1801-6384

ปายริเวอร์ฮิลล์

6

150-200

94 ม.1 ต.แม่ฮี้

698230

สตาร์เกสเฮ้าส์

24

150-800

125 ม.1 ต.แม่ฮี้

08-9559-6065

แชงกรีลา

7

200

17/3 ม.1 ต.แม่ฮี้

08-1951-0101

บ้านนีน่า

4

300-500

100 ม.1 ต.แม่ฮี้

08-1289-6408

โกลเด้นท์เฮ้าส์

8

100-500

63 ม.4 ม.1 ต.แม่ฮี้

08-9854-3058
699820

เทดดี้ฟิลด์

10

150-200

157/2 ม.1 ต.แม่ฮี้

08-9507-6765

ริเวอร์ปาร์คดาร์ลิ่ง 1

10

200-500

120 ม.3 ม.1 ต.แม่ฮี้

08-9559-6267

ริเวอร์ปาร์คดาร์ลิ่ง 2

10

200-1,000

120 ม.1 ต.แม่ฮี้

699988,
08-5709-9193

รีแลกซ์โฮม

2

400-1,000

23 ม.3 ต.เวียงใต้

087-1557004

กู๊ดวิว

10

200-300

บ้านแม่เย็น ต.แม่ฮี้

089-8525792

ตงตงฮัท

14

150-400

176 ม.5 ต.แม่ฮี้

08-4613-4491

บรีซออฟปาย

17

250-600

313 ม.3

08-9700-2362,
08-9429-6685

ไทด์แอนด์ทอปเฮ้าส์

5

150-250

169 ม.8 ต.เวียงใต้

08-9700-2362,
08-9429-6685

ทรูมายเฟรนด์

8

150-400

187 ม.1 ต.แม่ฮี้

081-3060252

ท ีท ีเค

7

300-400

8/10 ม.4 ต.เวียงใต้

699091

ทิวดอย

7

250-900

87 ม.11 ต.ทุ่งยาว

081-8952451

บ้านสมุนไพรปาย

4

500

176 ม.8

08-1883-7020

ซิมเปิ้ลเฮ้าส์

5

150-300

81 ม.11 ต.ทุ่งยาว

08-9065-6306

จิมมี่เฮ้าส์

5

300-800

262 ม.8

08-4805-1681

บ้านปายชาร์มมิ่งโฮม

5

500-1,200

123 ม.3

699796

หลับฝันดี

9

300

132 ม.3

08-1883-5043

ปายน้ำ ปายดอย

4

250

170 ม.1 ต.แม่ฮี้

08-9831-1639,
08-6778-3422

เอมี่ บ้านดิน

7

250-300

99 ม.5 ต.แม่นาเติง

699899

อีส แอม อาร์ รีสอร์ท

5

500-1,000

31 ม.1 ต.เวียงเหนือ

081-2088410

ไพลินเฮ้าส์

9

250-600

5 ม.1 ต.เวียงใต้

699058

นุ่นเฮ้าส์

9

150-500

3/1 ม.3 ต.เวียงใต้

699383

สวนหอม

4

150-250

ตู้ ป.ณ. 34

08-7193-6314

จอห์น แบมบูฮัท

8

100-300

107 ม.1 ต.แม่ฮี้

081-7830907

แทมมารีน

10

100-300

125 ม.8 ต.เวียงใต้

089-5076765

ปายนา ปายตา

4

600

122 ม.1 ต.ทุ่งยาว

085-0377188

เวียงเหนือ เฮ้าส์

4

1,000-3,000

16/1 ม.1 ต.เวียงใต้

699490,
08-9701-1325

บ้านซาไก

8

500-1,200

191 ม.8 ต.เวียงใต้

698103

บ้านพักอุบุค

5

600-700

63 ม.3 ต.เวียงเหนือ

089-0211362

บ้านดินลีซอ

9

150-250

52 ม.7 ต.เวียงใต้

089-0369223

ยูนิคอน

4

200-350

121 ม.3 ต.เวียงใต้

698068,
081-5940356

ลุงนงค์เฮ้าส์

5

700-1,000

167 ม.8 ต.เวียงใต้

699467

เฮือนโฟล์ค

6

150

79 ม.1 ต.แม่ฮี้

699378

เฮือนข้าวหอม

3

500-700

2 ม.1 ต.เวียงใต้

089-8381612

เฮือนไต

2

900-1,600

176 ม.1 ถ.ชัยสงคราม

08-1884-2664

ที่พักในเขตอำเภอขุนยวม
ชื่อ
จนห้อง
ราคา
ที่อยู่
โทรศัพท์
(053)
ประเภท

บัวตองวิชชั่นเฮาส์

13

400-600

92 ม.2 ต.ขุนยวม

622037

บ้านฝรั่งเกสท์เฮาส์

19

400-1,200

499 ม.1 ต.ขุนยวม

622086

ปีกไม้เกสท์เฮาส์

5

250

256 ม.2 ต.ขุนยวม

691061

สวนแม่อูคอ

10

600-3,000

83 ม.1 ต.แม่อูคอ

691044,622095

มิตรขุนยวม

26

120-800

63 ม.1 ต.ขุนยวม

691057,
622181

ขุนยวมรีสอร์ท

6

700

139 ม.1 บ.ต่อแพ ต.แม่เงา

212393,
089-4344862,

ที่พักในเขตอำเภอแม่ลาน้อย
ชื่อ
จนห้อง
ราคา
ที่อยู่
โทรศัพท์
(053)
ประเภท

บ้านบุญบันดาล

3

250-500

250 ม.1 ต.แม่ลาน้อย

689338

แบมบูฮัท

7

150

306/4 ถ.รุ่งโรจน์

689337

โอเคโฮมสเตย์

3

150-350

89 ม.8 ต.ท่าผาปุ้ม

681426

ที่พักในเขตอำเภอแม่สะเรียง
ชื่อ
จนห้อง
ราคา
ที่อยู่
โทรศัพท์
(053)
ประเภท

ริเวอร์เฮาส์โฮเต็ล

10

700-1,250

77 ม.12 ต.แม่สะเรียง

621201

ริเวอร์เฮาส์รีสอร์ท

44

1,200-2,800

6/1 ม.2 ต.แม่สะเรียง

683066

ชีวิวเกสท์เฮาส์

14

200-300

149/1 ต.แม่คง

681556

นอร์ทเวสเกสท์เฮาส์

36

100-250

81 ม.12 ต.บ้านกาศ

681956

เรืองธาราเกสท์เฮาส์

25

200-300

147 ม.2 ต.บ้านกาศ

681509,
681633

ริเวอร์วิวเกสท์เฮาส์

12

200-450

85/1ถ.แหล่งพานิชย์

681188,
681353

เอกลักษณ์

7

200-450

77/2 ต.แม่สะเรียง

681426

มิตรอารีย์ 1

30

250-600

158 ถ.แม่สะเรียง

681110,
681279

มิตรอารีย์เกสท์เฮาส์

105

120-600

34 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง

681109

กมลสรโฮเต็ล

24

400

283 ถ.แม่สะเรียง

681623,
681524

แม่สะเรียงเกสเฮ้าส์

80-100

1 ถ.แหล่งพานิชย์

681203

ริเวอร์ไซด์ เกสเฮ้าส์

15

60

85 ถ.แหล่งพานิชย์

681188,
681353-4

โลตัสเกสเฮ้าส์

15

100-300

73/5 ถ.เวียงใหม่

621447,
681048

สาละวิน เกสท์เฮ้าส์

8

300

2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง

699374

นิวแม่สะเรียง เกสเฮ้าส์

13

80-200

1 ม.2 ถ.แหล่งพานิชย์

681203

ลีโอพาร์ค

20

100-1,000

174 ถ.เวียงใหม่

681241,621444

การ์เด้นท์เฮ้าส์ รีสอร์ท

44

600-1,200

34/9 ถ.เวียงใหม่

681109

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com