88/1 หมู่7 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120      โทร. 081-6720750, 084-8489988    FAX 053-829516

เรื่อง เสนอ โปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน 4วัน3คืน

วันที่แรก                ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล(หรือ ดอกบัวตอง)

                      รับที่เชียงใหม่ ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล(หรือ ดอกบัวตอง) ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน วัดจองกางจองคำ

พักที่แม่ฮ่องสอน

                      แนะนำ ที่พักที่นี่ http://www.nirutvan.com/resort.php

 

      

 

วันที่สอง                 วัดพระธาตุดอยกองมู กะเหรี่ยงคอยาว น้ำเพียงดิน ถ้ำปลา พักปางอุ้ง หรือบ้านรักไทย

                      พระธาตุดอยกองมู ชมบรรยากาศตอนเช้า จ.แม่ฮ่องสอน
นั่งเรือล่องแม่น้ำปาย ชมบ้านกะเหรี่ยงคอยาวน้ำเพียงดิน ค่าเรือ 600 บาท นั่งได้ 8 ท่าน อุดหนุนซื้อสินค้าของชาวเหรี่ยง
ภูโคลน น้ำตกผาเสื่อ ปางอุ้ง บ้านรักไทย

      

 

       

วันที่สาม                 ถ้ำปลา ถ้ำลอด หมู่บ้านสันติชล วัดน้ำฮู ถนนเดินปาย นอน อ.ปาย

                      ถ้ำปลา ถ้ำลอด จุดชมวิวกิ่วลม หมู่บ้านสันติชล วัดน้ำฮู ถนนคนเดิน อ.ปาย  

                      พักที่ อ.ปาย (ค่าแพถ้ำลอด 400 บาท นั่งได้ 4 ท่าน ค่าตะเกียงอีก 150 บาทต่อ 1 แพ)

      

 

วันที่สี่                     เที่ยวใน อ.ปาย กลับเชียงใหม่

                      ร้านกาแฟ คอฟฟี่อินเลิฟ สะพานประวัติศาสตร์ วัดพระธาตุแม่เย็น ห้วยน้ำดัง โปงเดือด
ซื้อของฝากที่วนัสนันท์ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

        

 

 ขอแสดงความนับถือ
www.nirutvan.com
คุณนิรันดร์ ทรายศิริ
  081-6720750, 084-8489988

ยินดีให้คำแนะนำแหล่งท่องเที่ยว