88/1 หมู่7 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120      โทร. 081-6720750, 084-8489988    FAX 053-829516

เรื่อง เสนอ โปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน 3วัน2คืน

วันที่แรก                ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล(หรือ ดอกบัวตอง)

                      รับที่เชียงใหม่ ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล(หรือ ดอกบัวตอง) ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน วัดจองกางจองคำ

พักที่แม่ฮ่องสอน

                      แนะนำ ที่พักที่นี่ http://www.nirutvan.com/resort.php

 

      

 

วันที่สอง                 วัดพระธาตุดอยกองมู กะเหรี่ยงคอยาว น้ำเพียงดิน ถ้ำปลา พักปาย

                      พระธาตุดอยกองมู ชมบรรยากาศตอนเช้า จ.แม่ฮ่องสอน
นั่งเรือล่องแม่น้ำปาย ชมบ้านกะเหรี่ยงคอยาวน้ำเพียงดิน ค่าเรือ 600 บาท นั่งได้ 8 ท่าน อุดหนุนซื้อสินค้าของชาวเหรี่ยง
เที่ยวถ้ำปลา ชมฝูงปลามากมาย เดินทางเข้า อ.ปาย แวะเที่ยวจุดชมวิวกิ่วลม ตอนกลางคืนเที่ยวถนนคนเดินปาย

      

วันที่สาม                 เที่ยวใน อ.ปาย กลับเชียงใหม่

                      หมู่บ้านสันติชล วัดน้ำฮู ร้านกาแฟ คอฟฟี่อินเลิฟ สะพานประวัติศาสตร์ ห้วยน้ำดัง
ซื้อของฝากที่วนัสนันท์ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

       


ขอแสดงความนับถือ
www.nirutvan.com
คุณนิรันดร์ ทรายศิริ
  081-6720750, 084-8489988