Posts Tagged ‘ดอกบัวตอง’

เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคออำเภอขุนยวม

1 พฤศจิกายน 2556 – 13 ธันวาคม 2556   ข้อมูลการติดต่อ : อำเภอขุนยวม โทร.053–691108 ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน Tel. +66 5361 2982-3   งานเทศกาลที่บ่งบอกถึงช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนชมทุ่งดอกบัวตองบนดอยแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่มากกว่า 500 ไร่บนความสูงกว่า 1,600 เมตรนับเป็นทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่และสวยที่สุดในประเทศไทยมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรบริเวณทุ่งดอกบัวตอง   ที่มา:http://thai.tourismthailand.org/

logo-nirutvan

โปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน 4วัน3คืน

  วันที่แรก : ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล(หรือ ดอกบัวตอง) รับที่เชียงใหม่ ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล(หรือ ดอกบัวตอง) ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน วัดจองกางจองคำ พักที่แม่ฮ่องสอน แนะนำ ที่พักที่นี่ http://www.nirutvan.com/resort.php วันที่สอง : วัดพระธาตุดอยกองมู กะเหรี่ยงคอยาว น้ำเพียงดิน ถ้ำปลา พักปางอุ้ง หรือบ้านรักไทย พระธาตุดอยกองมู ชมบรรยากาศตอนเช้า จ.แม่ฮ่องสอน นั่งเรือล่องแม่น้ำปาย ชมบ้านกะเหรี่ยงคอยาวน้ำเพียงดิน ค่าเรือ 600 บาท นั่งได้ 8 ท่าน อุดหนุนซื้อสินค้าของชาวเหรี่ยง ภูโคลน น้ำตกผาเสื่อ ปางอุ้ง บ้านรักไทย วันที่สาม : ถ้ำปลา ถ้ำลอด หมู่บ้านสันติชล วัดน้ำฮู ถนนเดินปาย นอน อ.ปาย ถ้ำปลา ถ้ำลอด จุดชมวิวกิ่วลม หมู่บ้านสันติชล วัดน้ำฮู ถนนคนเดิน อ.ปาย พักที่ อ.ปาย [...]

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com