Posts Tagged ‘บ้านรักไทย’

logo-nirutvan

โปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน 4วัน3คืน

  วันที่แรก : ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล(หรือ ดอกบัวตอง) รับที่เชียงใหม่ ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล(หรือ ดอกบัวตอง) ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน วัดจองกางจองคำ พักที่แม่ฮ่องสอน แนะนำ ที่พักที่นี่ http://www.nirutvan.com/resort.php วันที่สอง : วัดพระธาตุดอยกองมู กะเหรี่ยงคอยาว น้ำเพียงดิน ถ้ำปลา พักปางอุ้ง หรือบ้านรักไทย พระธาตุดอยกองมู ชมบรรยากาศตอนเช้า จ.แม่ฮ่องสอน นั่งเรือล่องแม่น้ำปาย ชมบ้านกะเหรี่ยงคอยาวน้ำเพียงดิน ค่าเรือ 600 บาท นั่งได้ 8 ท่าน อุดหนุนซื้อสินค้าของชาวเหรี่ยง ภูโคลน น้ำตกผาเสื่อ ปางอุ้ง บ้านรักไทย วันที่สาม : ถ้ำปลา ถ้ำลอด หมู่บ้านสันติชล วัดน้ำฮู ถนนเดินปาย นอน อ.ปาย ถ้ำปลา ถ้ำลอด จุดชมวิวกิ่วลม หมู่บ้านสันติชล วัดน้ำฮู ถนนคนเดิน อ.ปาย พักที่ อ.ปาย [...]

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com