ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

 

 15 พฤศจิกายน 2556 – 17 พฤศจิกายน 2556

ข้อมูลการติดต่อ : สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่  โทร.0 5325 9365, 0 5325 2557

ททท. สำนักงานเชียงใหม่

Tel. +66 5324 8604, +66 5324 8607, +66 5330 2500

 

สถานที่ :  ถนนช้างคลาน ย่านไนท์บาซาร์ อำเภอเมือง,อำเภอแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

การประกวดขบวนโคมยี่เป็ง การแสดงพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และการสาธิตประดิษฐ์โคม ตุง ล้านนาและกระท

 

ที่มา:http://thai.tourismthailand.org/

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com